Təsviri sənət əsərləri yaradan
insanlara rəssam deyilir.
Rəssamlar bu mövzuları seçirlər.
İnsan
təsviri
"Səməd Vurğun".
Davud Kazımov.
Əşyaların
təsviri
"Qırmızı bibərlə
natürmort".
Tahir Salahov.
Təbiətin
təsviri
"Laçın,
Kürdhacı kəndi".
Maral Rəhmanzadə.
Sadə karandaşlar -
yumşaq və sərt
Rəngli karandaşlar
Rəngli qələmlər
Pastel təbaşirlər
Rəngli flomaster
və markerlər