Kitabınızla tanış olun
Şərti işarə
Mövzu üzrə təqdim edilən fotoşəkil, rəssam əsərləri
və ya şagird rəsmlərinin ardıcıllığını göstərən şərti işarə.
Düşünək-müzakirə edək
Bütün siniflə müzakirə etmək üçün mövzuya dair yönləndirici suallar, fotoşəkillər və ya rəssam əsərləri.
1
Təbiətin gözəlliyi
Düşünək-müzakirə edək
Fotoşəkillərdə nə görürsünüz?
A
B
Təbiətdə hansı gözəllikləri görmək olar?
A
Şəki.
Azərbaycan.
Fotoşəkil
B
Altıağac
Milli Parkı
Azərbaycan.
Fotoşəkil
14