Öyrənək
Mövzu ilə tanışlıq.
Qalereya
Rəssam yaradıcılığı və əsərlərin təhlili üzrə iş.
Yaradıcılıq studiyası
Yaradıcı fəaliyyət üçün nəzərdə tutulan tapşırıq və şagirdlərin rəsm nümunələri.
Yeni sözlər
Mövzu ilə bağlı yeni sözlər.
Refleksiya
Mövzunu yekunlaşdırmaq üçün bütün siniflə müzakirəsi nəzərdə tutulan suallar.