Təsviri sənət nədir?
Təsviri sənət - insanın yaratdıqlarıdır.
Qrafika
"Sahildən uzaqda".
Altay Hacıyev.
Rəngkarlıq
"Çoban sürüsü ilə".
Bəhruz Kəngərli.
Heykəltəraşlıq
"Nizami Gəncəvi".
Fuad Əbdürrəhmanov.
Xalçaçılıq
Qarabağ xalçası
Milli geyim
Azərbaycan
milli geyimləri
Misgərlik
Mis kuzə