İnsanlar təsviri sənət əsərlərini necə yaradırlar?
Hekayələr danışaraq
"Günəşli atlı".
Mircavad
Mircavadov.
Hissləri
bölüşərək
"Mənim babam
və nənəm".
Tağı Tağıyev.
Xüsusi
insanları
xatırlayaraq
"Qoca balıqçının
portreti".
Eyyub Məmmədov.
Əlamətdar
vaxtları
yada
salaraq
"Mənim
Azərbaycanım".
Asəf Cəfərov.
Əşyaların
zövqlü
və yaraşıqlı
görünüşünü
təmin
edərək
Mis dolça
Mebel
Avtomobil